Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 63 992

Dziś odwiedzin: 125. Teraz na naszej stronie: 5 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: piątek, 14 września 2018r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

Cele, zadania i zasady funkcjonowania Domu

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Dom jest placówką stałego pobytu, zapewniając mieszkańcom całodobową opiekę.

Dom świadczy podstawowe usługi: w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńcze, wspomagajace, zdrowotne. Dom zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, w tym intymność, niezależność i rozwój osobowości. Dom  w swojej działalności uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Dom może również świadczyć usługi dla osób nie będących jego mieszkańcami, w ramach prowadzenia domu dziennego pobytu.

W Domu działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy odpowiedzialny za opracowywanie planów wsparcia mieszkańców oraz za wspólną z nimi ich realizację. Realizację planów indywidualnego wsparcia koordynują "pracownicy pierwszego kontaktu".

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Autor informacji/strony: Maciej Staszewski
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 9 października 2015r. godz.: 08:05

Statystyki wyświetleń: 654 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-2-celezadaniaizasadyfunkcjonowaniadomu.html
Data wygenerowania wydruku: wtorek, 21 marca 2023r. godz.: 14:16Trwa pobieranie treści strony BIP


http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-2-celezadaniaizasadyfunkcjonowaniadomu.html