Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 87 651

Dziś odwiedzin: 31. Teraz na naszej stronie: 5 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: piątek, 14 września 2018r.

Czy wiesz, że?

Możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych pracując z naszym BIP-em. Aby poznać listę dostępnych skrótów zobacz poradnik.

Podstawa prawna działalności Domu

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku jest jednostką organizacyjną Powiatu Prudnickiego i działa na podstawie Statutu uchwalonego uchwałą nr XLVIII/319/06 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2006r. oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego uchwałą nr 190/516/06 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 14 września 2006r.

Wojewoda Opolski na mocy decyzji nr 2/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. wydał Powiatowi Prudnickiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Prudniku na czas nieokreślony.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Prudnicki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku realizując swoje statutowe cele i zadania uwzględnia przepisy:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015r., poz 1445.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 163),
  • rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964),
  • ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj.Dz.U. z 2013r., poz. 885),
  • ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r., poz 513).

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku zgodnie ze Statutem placówki jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 78 osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb regulowania opłat za pobyt ustalają odrębne przepisy.

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Autor informacji/strony: Maciej Staszewski
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 9 października 2015r. godz.: 08:03

Statystyki wyświetleń: 7 096 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/
Data wygenerowania wydruku: piątek, 1 grudnia 2023r. godz.: 13:40

Kartka z kalendarza

Dziś:

1 grudnia 2023r.

335 dzień roku.

Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda

Dzień czerwonego jabłka, dzień walki z AIDS, dzień darmowej dostawy

Redakcja Biuletynu

Szef Redakcji:

Maciej Staszewski

Siedziba:
48-200 Prudnik
ul. Młyńska 11
tel.:
fax.:
e-mail:

Aktualny skład Redakcji

Maciej StaszewskiTrwa pobieranie treści strony BIP


http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/