Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 87 661

Dziś odwiedzin: 41. Teraz na naszej stronie: 6 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: piątek, 14 września 2018r.

Czy wiesz, że?

Nasz BIP jest przyjazny dla urządzeń mobilnych. Wszystkie treści poprawnie wyświetlają się na ekranach komputerów, tabletów oraz smartfonów.

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ogólna dla klientów Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku, że:

           Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Prudniku, ul. Młyńska 11, 48-200 Prudnik,  tel. 774362858, e-mail:

           Państwa dane osobowe przetwarzamy ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonywaniem zadań Powiatu realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej,

           Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej.

           Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Powiecie Prudnickim jest obowiązkiem ustawowym.

           Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.

           Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

           Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.

           Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Dragan tel. 733 508 806

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Autor informacji/strony: Maciej Staszewski
Data publikacji w Biuletynie: wtorek, 24 września 2019r. godz.: 11:21

Statystyki wyświetleń: 478 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-47-ochronadanychosobowych.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 1 grudnia 2023r. godz.: 14:28Trwa pobieranie treści strony BIP


http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-47-ochronadanychosobowych.html