Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Statystyki

Licznik odwiedzin: 87 665

Dziś odwiedzin: 45. Teraz na naszej stronie: 4 osoby.

Data uruchomienia Biuletynu: piątek, 14 września 2018r.

Czy wiesz, że?

Dostęp do wszystkich treści naszego Biuletynu możliwy jest także poprzez klawiaturę. Kliknij klawisz TAB aby uruchomić dodatkowe menu szybkiego wyboru.

Podstawa prawna działalności Domu

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku jest jednostką organizacyjną Powiatu Prudnickiego i działa na podstawie Statutu uchwalonego uchwałą nr XLVIII/319/06 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 czerwca 2006r. oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego uchwałą nr 190/516/06 Zarządu Powiatu Prudnickiego z dnia 14 września 2006r.

Wojewoda Opolski na mocy decyzji nr 2/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. wydał Powiatowi Prudnickiemu zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Prudniku na czas nieokreślony.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Starosta Prudnicki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku.

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku realizując swoje statutowe cele i zadania uwzględnia przepisy:

  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015r., poz 1445.),
  • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 163),
  • rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz. 964),
  • ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj.Dz.U. z 2013r., poz. 885),
  • ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2015r., poz 513).

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku zgodnie ze Statutem placówki jest domem stałego pobytu, przeznaczonym dla 78 osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Pobyt w Domu jest odpłatny, wysokość i tryb regulowania opłat za pobyt ustalają odrębne przepisy.

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

Autor informacji/strony: Maciej Staszewski
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 9 października 2015r. godz.: 08:03

Statystyki wyświetleń: 7 099 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/bip-brakstron.html
Data wygenerowania wydruku: piątek, 1 grudnia 2023r. godz.: 14:48

Kartka z kalendarza

Dziś:

1 grudnia 2023r.

335 dzień roku.

Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda

Dzień czerwonego jabłka, dzień walki z AIDS, dzień darmowej dostawy

Redakcja Biuletynu

Szef Redakcji:

Maciej Staszewski

Siedziba:
48-200 Prudnik
ul. Młyńska 11
tel.:
fax.:
e-mail:

Aktualny skład Redakcji

Maciej StaszewskiTrwa pobieranie treści strony BIP


http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/bip-brakstron.html